ספורט לי גן

שני סניפים

ברחוב הכנסת

ברחוב השניים

גבעתיים

050-3980221

052-4324250

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 
 
 

 

ספורט לי גן 

בן יהודה

תל אביב

050-3980221

     

ספורט לי גן

יד אליהו 

יגאל אלון 39

תל אביב

052-5789256

 

 

 

יד אליהו יגאל

 

אלון

 

תל אביב

 

 

 

                    
    

050-3980221 / 052-5789256

sportleegan@gmail.com

050-3980221

 

052-5789256